О реформи образовања

Знањем мењамо све(т) нова је национална кампања Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Делегације Европске уније у Србији, која се реализује у октобру 2021. године.
Циљ кампање је да представи најважније резултате реформе образовања у претходном периоду, кроз примере добре праксе и представљање успеха појединаца који су кроз образовање стекли знања и вештине за остваривање личног и професионалног развоја.
Такође, циљ кампање је да јавности приближи стратешке циљеве нове Стратегије развоја образовања до 2030. године, и позове стручну јавност, као и све грађане и грађанке, да допринесу њеној реализацији.  Реформа образовања усмерена је на повећање квалитета образовања и  укључивање сваког детета у процес наставе и учења који су усмерени ка исходима, као и усклађивање образовања  у складу са интересовањима ученика и потребама тржишта рада. 
Кампању финансијски подржава Европска унија кроз пројекат РЕДИС 2030. Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Од 2003. године, ЕУ је донирала више од 100 милиона евра за реформу сектора образовања.

Лица наше кампање

Давид Шимунић

je шеф кухиње

Дина Лаловић

je пилот

Ана Ивановић

je учитељица

Заједно за образовање